Om Oss

Norsk Radio- og Fjernsynsmuseum

Radioens betydning i tidsperioden 1930 til 1960 er en viktig del av vår kulturhistorie, og for de generasjonene som opplevde dette er minnene mange.

Det var en periode hvor fantasien og kreativiteten fikk gode arbeidsvilkår. I denne perioden var samlingsstundene rundt radioapparatene en viktig del av dagliglivet.

Etter at TV’n gjorde sitt inntog i 1960 ble mye forandret både med hensyn til det sosiale mønsteret, men også rundt evnen til å fantasere.

Norsk Radiomuseum i Selbu har tatt for seg radiohistorien fra 1890 og frem til 1980 og viser både tidsbilder, musikk og radioprogram fra de forskjellige periodene.
Det er i hovedsak konsentrert rundt produksjonen i Norge og spesielt blant de største.

Selv om det i en periode var ca. 50 radiofabrikker i Norge var det Tandberg, Radionette, Salve Staubo og Edda Radiofabrikk som var de dominerende. Disse er bredt presentert på museet fra de første til de siste apparatene.

Når det gjelder fjernsynet kom ikke dette til Norge før på -50 tallet og for almenheten fra 20. august i 1960. Museet er oppbygd som et selvstendig museum som viser både teknikken og programsiden gjennom de siste 60 årene.

Museet har sammen med Teknisk Museum overtatt alt av historisk utstyr fra NRK, noe som alene utgjør ca. 5 000 historiske gjenstander. Her er det både bilpark fra fjernsynshistoriens start, tekniske gjenstander i tillegg til de viktigste programtypene som er representativ for fjernsynets barndom og ungdom.

Fjernsynsmuseet er unikt i Europeisk målestokk med fjernsynsapparat og utstyr fra 1928 frem til dato.

Fjernsynsavdelingen åpner en ny avdeling i 2021, med et nybygd studio med samme størrelse som det første fjernsynsstudio i NRK i 1958 og en regi på 40 m2 hvor alt er aktivt og viser hvordan teknikken fungerte mello 1960 og 2000.

Verdens største radio

Verdens største Radionette Symfoni 3D er utstilt utenfor museet og spiller fra Radio Luxenbourgn, Top Twenty med Barry Aldis fra 1963. Dette er tro kopi av originalen men er neste 5 m2.

Utstillingen

Utstillingen har en spesiell forkjærlighet for Edda Radiofabrikk som hadde sitt tilhold i Trondheim.
Fabrikken hadde sin storhetstid fra 1939 til 1964 med henblikk på produksjon av apparater. På sitt meste var det 80 ansatte og de produserte ca. 100 000 apparater.
Utstillingen viser med to unntak hele produksjonen i tillegg til noen prototyper og alt av skriftlig dokumentasjon foreligger på museet. Dette er uten tvil Norges best dokumenterte radiofabrikk.

Det kommer alltid spørsmål om grunnen til at man har fått denne interessen, men den har mange grunner.
Mange av de som vokste opp i 40- 50 årene opparbeidet en viss interesse rundt radioens mystikk, både teknisk og lydmessig. Mange fikk interesse gjennom å bygge seg krystallapparat og på den måten kunne motta radiosignal ut fra de aller enkleste prinsipper. Ønske om å skru/reparere var også fremtredende selv om resultatet ofte fikk katastrofale følger. Det gode var at det i disse situasjonene måtte kjøpes inn et nytt radioapparat.

Alf Prøysen samlingen

Museet overtok i 2018 den største Prøysensamlingen som finnes. Det er vanskelig å snakke om Norsk Radio uten å komme i forbindelse med Alf Prøysen gjennom barnetimen for de minste, søndagsposten og en rekke program som har satt dype spor i den norske folkesjela. Denne utstillingen vil være på plass til åpningen i 2019.

Radio Luxembourg

Radio Luxembourg, ”The station of the star”, var det store for de fleste ungdommer. Her fikk man inn det nyeste på popfronten til stor irritasjon for foreldregenerasjonen.
Rockens inntreden på 50-tallet ble av mange betraktet som fordervelsens musikk.

Man sto som guttunge opp kl. 03.00 på natten for å få med seg tungvektskampen mellom den svenske tungvektsmesteren Ingo Johanson og Floyd Patterson og så på den måten kampen bedre enn om det hadde vært fjernsyn.

En del av disse bildene og minnene kan gjenskapes i forbindelse med radiomuseet og er på den måten av interesse både for de som opplevde perioden, men også for de som bare har hørt om den.

Samlingen

I tillegg inneholder samlingen en del Jukebokser fra 1934 og oppover og andre typer musikalske spillemaskiner fra 1880 årene og fremover.

Samlingen inneholder ca. 1 000 radioer, båndspillere, grammofoner etc. i tillegg til en platesamling på mellom 10 – og 15 000 plater.

Historiske klipp

Det foreligger en god del historiske klipp som i denne settingen gir grunn til refleksjoner.

Utstilling

Utstillingen er delvis oppbygd som tidsbilder, tema og fabrikker og skal forutsetningsvis endres og leve gjennom suppleringer og etter ønsker fra publikum.

Kafe

Norsk Radiomuseum har også en kafe med alle rettigheter slik at man kombinerer opplevelsen med bidrag fra god mat og god drikke.

Fasiliteter

Museets fasiliteter er totalt på ca. 700 m2 og det finnes intet i Norge som er oppbygd på samme måte.

Sykkelutstilling

I tillegg til radiosamlingen er det oppbygd en sykkelutstilling med utstyr fra 1880 og frem til dagens modeller. I tillegg er det premiesamlinger, bilder og historisk litteratur om sykkelens historie.

Skulle man synes at dette er en spesiell kombinasjon er det delvis korrekt. Det har på den ene siden sammenheng med driverens interesse for begge deler, men det var vanlig at sykkelforretninger også var radioforhandlere frem til 1960 tallet, eller omvendt.
For de fleste vil det uansett være av interesse å se utviklingen og historien også på dette feltet.

Fotoutstilling

Dene omfatter samme tidsperiode som museets øvrige gjenstander fra perioden 1890 til 2000. Utstillingen viser ca. 500 kamera fra denne tidsperioden og var i lang tid en kapitalvare på linje med radio og sykkel. Ustillingen er i hovedsak et resultat av gründerns interresse for feltet, men gir parallelle tidsbilder som er verd å vise frem.

Åpent

Museet er åpent på lørdager og søndager om sommeren, men det vil være anledning til å avtale turer og befaringer for grupper utenom disse tidene.